Tạp chí Thế Giới Vi Tính - PC WORLD VN

Giải "Sản Phẩm CNTT-TT Ưa Chuộng Nhất" là giải thưởng dành cho các sản phẩm – dịch vụ CNTT-TT tốt nhất đang được cung cấp tại Việt Nam do bạn đọc tạp chí Thế Giới Vi Tính - PC World Vietnam bình chọn. Giải được tạp chí tổ chức liên tục từ 1997 cho đến nay và là sự kiện truyền thống trong giới CNTT-TT.